Samantha in Kobe, Japan - Kobe, Japan - Photographs - Photographs - Samantha Smith
Main » Photo album » Photographs » Kobe, Japan » Samantha in Kobe, Japan

Samantha in Kobe, Japan

December, 1984
94 0 0.0

Added 23 November 2014 Lena